My friend Dorota

wystawowe zwierze's friend Dorota Kuzniarska


Dorota is a visual artist, fashion and costume designer
lives and works in Poland

/Dorota jest artystą wizualnym, projektantem mody i kostiumografem
mieszka i pracuje w Polsce/

*

Read the interview about her works and inspirations
/Przeczytaj wywiad o jej projektach i inspiracjach/

*

Follow her blog about costumes and culture DRUGIE OKO
/Odwiedź jej bloga o kostiumie i kulturze/

*

View her SITE
/Odwiedź jej stonę/

*

Fashion Portfolio_2015

Facebook

Instagram

Pinterest

*

Send her an email: dorota.kuzniarska@gmail.com
/Wyślij jej wiadomość/

Zapisz