My friend Witold

wystawowe zwierze's friend Witold Modrzejewski


Witold is a visual artist and a photographer
lives and works in Poland
/Witold jest artystą wizualnym oraz fotografem
mieszka i pracuje w Polsce/

*

Read the interview about his works and inspirations
/Przeczytaj wywiad o jego projektach i inspiracjach/

*

Behance

Facebook

Instagram

Pinterest

*

Send him an email: witold.modrzejewski@gmail.com
/Wyślij mu wiadomość/

Zapisz